sobota 21. prosince 2013

Hledání štěstí

Finding Happiness

http://alisanne.insanejournal.com/1145121.html

Autorka: Alisanne; Překladatelka: Gleti; Beta-read: Patoložka

Drabble 3 x 100

Shrnutí: nastal čas, aby Kingsley našel své osobní štěstí

Napsáno pro: Kingsley´s 100 výzva 9 DragonJKR Disclamer: This story is based on characters and situations created and owned by JK Rowling, various publishers including but not limited to Bloomsbury Books, Scholastic Books and Raincoast Books, and Warner Bros., Inc. No money is being made and no copyright or trademark infringement is intended. This fanfiction was written by Alisanne, czech translation was created by Gleti.
„Na konec jedné éry," zvolala Molly a pozvedla sklenici.

Všichni ostatní se k ní připojili, aby připili Kingsleymu na jeho poslední ministerské období.

„Nemusel bys odstupovat, víš," řekl Arthur Weasley později, když párty vrcholila. „Tak dobrého ministra jako tebe jsme už dlouho neměli. Nikdo by ti pár dalších období nezazlíval."

Kingsley se usmál. „Rozhodl jsem se věnovat jiné záležitosti."

„A to?"

Kingsley přikývl s pohledem upřeným na dveře. „Uvažoval jsem, že bych se vrhl na krocení draků."

Arthur k nim přelétnul pohledem. Draco Malfoy právě dorazil. „Jo ták! Miluješ výzvy."

Kingsley se uchechtl. „Jdou mi k duhu."

~ ~

Draco rázoval a dýchal zhluboka. Zatracení Weasleyovi, pomyslel si, když vzhlédl k večerní obloze. Proč se účastním jejich párty?

„Jsem rád, že jste přišel, Draco," ozval se nízce položený, hluboký hlas. „Rád vás vidím."

Draco poposkočil. „Ministře!" S třesoucím se dechem ustoupil. „Vylekal jste mě."

„Omlouvám se." Kingsley vyšel ze tmy. „Neměl jsem v úmyslu vás vyděsit."

Červenající se Draco se vyhnul Kingsleyho vědoucímu pohledu. Vzhledem k tomu, co provedl na Kingsleyho inauguraci, se cítil trapně, a proto se ho stranil. „Prostě odejdu–.“

„Zůstaň." Kingsley se usmál. „Máme si hodně co říct."

~ ~

„Pane?" Draco vypadal nervózně a Kingsley si povzdechl.

„Už jsi mi říkal jménem." Kingsleyho hlas byl jako pohlazení.

Draco sebou škubl. „To byla chyba."

Kingsley zavrtěl hlavou. „Jen… špatně načasované. Nicméně už nejsem ministrem.“Draco se na něj zamračil. „Takže by bylo pod vaší úroveň být viděn s Malfoyem?“

V milisecundě stál Kingsley vedle Draca. „Víš o tom víc než kdokoli jiný. Ministrovi Kingsleymu nesmělo být nic vytknuto."

„A co Kingsley muž?"

Kingsley se usmál a objal Draca. „Ten nakonec najde své štěstí."

Arthur, který vše sledoval zevnitř, pozvedl sklenici k přípitku.

Žádné komentáře:

Okomentovat